Zaburzenia widzenia na tle nerwowym

Stres może być przyczyną zawrotów głowy, zmęczenia oczu oraz nadwrażliwości na światło. Na podstawie analizy setek badań klinicznych naukowcy d…