Ototoksyczność to termin medyczny odnoszący się do uszkodzeń narządu słuchu, w szczególności ucha wewnętrznego, spowodowanych przez działanie różnych substancji chemicznych, w tym leków. Zjawisko to jest istotnym problemem klinicznym, ponieważ może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, szumów usznych (tinnitus), a nawet do zaburzeń równowagi. 

Jakie substancje są ototoksyczne? 

Duża grupa substancji ototoksycznych są leki. Leki takie jak gentamycyna, tobramycyna czy amikacyna są skuteczne w leczeniu poważnych zakażeń bakteryjnych, ale ich stosowanie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia słuchu. Niektóre chemioterapeutyki, szczególnie cisplatyna i karboplatyna, mogą być ototoksyczne. Furosemid i bumetanid, stosowane w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca, również mogą wpływać na narząd słuchu. Aspiryna i inne leki z tej grupy, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu w wysokich dawkach, mogą prowadzić do odwracalnych zmian w słuchu. 

Co powoduje substancja ototoksyczna? 

Objawy ototoksyczności mogą pojawić się nagle lub rozwijać się stopniowo. Najczęstsze z nich to:

  • Utrata słuchu — może być jednostronna lub obustronna, częściowa lub całkowita.
  • Szumy uszne (tinnitus) — dzwonienie, brzęczenie lub szum w uszach, które może być stałe lub przerywane.
  • Zaburzenia równowagi — w przypadku uszkodzenia struktur odpowiedzialnych za równowagę, pacjenci mogą doświadczać zawrotów głowy i problemów z koordynacją.

Zapobieganie i leczenie

Zapobieganie ototoksyczności polega przede wszystkim na świadomym stosowaniu leków, które mogą mieć działanie ototoksyczne. Lekarze powinni starannie dobierać dawki oraz monitorować pacjentów pod kątem objawów uszkodzenia słuchu. W przypadku stwierdzenia ototoksyczności, konieczne może być odstawienie lub zmiana leku. 

Ototoksyczność jest poważnym problemem medycznym, który może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu i zaburzeń równowagi. Świadomość ryzyka związanego z przyjmowaniem leków ototoksycznych, regularne monitorowanie słuchu oraz szybka reakcja na pojawiające się objawy mogą pomóc w minimalizowaniu skutków tego zjawiska. Jeśli doświadczasz objawów ototoksyczności, skonsultuj się z laryngologiem, aby uzyskać odpowiednią diagnozę i leczenie.