Choć brzmi to jak skomplikowane badanie, audiometria tonalna jest bezbolesna, a nawet przyjemna. Badanie słuchu polega na określeniu progu słyszenia, pozwalając na wykrycie ubytku słuchu oraz poznanie jego rodzaju. W laryngologii jest to najbardziej podstawowa i najczęściej wykorzystywana metoda. Jak przebiega badanie słuchu? W naszym krótkim poradniku przeczytasz o tym, jakie są wskazania do audiometrii tonalnej.  

Czym jest audiometria tonalna?

Audiometria tonalna (inaczej zwana PTA) polega na podawaniu do ucha (oddzielnie dla lewego i prawego) dźwięków o różnej częstotliwości i natężeniu, a zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie usłyszenia bodźca. Celem badania audiometrycznego jest określenie zakresu słyszenia dla dźwięków niskich oraz wysokich. Po każdym razie, gdy wciśniesz guzik, badający Cię specjalista zmniejsza głośność tonu – robi to tak długo, aż dźwięki stają się niesłyszalne. To pozwala określić, jaki jest najcichszy słyszalny dla pacjenta ton niski i wysoki. Wynik badania jest dostępny od razu i pozwala określić charakter, a także zaawansowanie niedosłuchu.

Wskazania do badania audiometrii tonalnej

Badanie to najczęściej przeprowadza się u pacjentów w ramach medycyny pracy bądź na zlecenie laryngologa przy podejrzeniu niedosłuchu. Audiometria jest zalecana przy:

  • urazach głowy,
  • zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
  • schorzeniach mózgu,
  • stwardnieniu rozsianym.

Na badanie kieruje się osoby, u których podejrzewa się niedosłuch przewodzeniowy, objawiający się: 

  • lepszym rozumieniem mowy przez telefon, niż podczas kontaktu bezpośredniego, a także w hałasie niż w ciszy,
  • głośnym słuchaniem muzyki oraz oglądaniem tv.

Wskazaniem do audiometrii tonalnej jest również podejrzenie niedosłuchu odbiorczego, spowodowanego guzem mózgu i tętniakami, zapaleniem opon mózgowych, urazami oraz wadami wrodzonymi. 

Ile trwa badanie audiometrii tonalnej?

Audiometrię tonalną może wykonać audiolog, laryngolog, pielęgniarka albo protetyk słuchu. Test PTA przeprowadza się w wyciszonej kabinie. Pacjent zakłada słuchawki na uszy, w których pojawiają się dźwięki. Uszy badane są pojedynczo, dlatego całe badanie może potrwać 20-30 minut.

Wynik badania audiometrii – kiedy? 

Wynik badania ma formę wydruku przedstawiającego dwie linie na siatce. Lewa strona wykresu odpowiada dźwiękom niskim, prawa wysokim. Audiogram, czyli krzywa progu słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, stanowi podstawę diagnostyczną i jest dostępny od razu po wykonaniu badania.


 Badanie audiometrii słuchu w Klinice Zmysłów w Bydgoszczy