Zaburzenia widzenia obejmują szereg objawów związanych ze zmysłem wzroku. Ich występowanie wskazywać może na wiele schorzeń okulistycznych, ale również innych, w tym tych kardiologicznych czy neurologicznych. Dowiedz się, czym są zaburzenia widzenia oraz dlaczego nie należy ich lekceważyć.

Czym są zaburzenia widzenia?

Zaburzenia widzenia to pewna grupa problemów ze wzrokiem, mogąca obejmować wiele objawów. Wśród tych najczęściej spotykanych wymienić można:

 • niewyraźne widzenie,
 • brak ostrości obrazu,
 • zmniejszenie pola widzenia
 • widzenie podwójne,
 • błyski,
 • mroczki przed oczami.

Powstają one na skutek nieprawidłowości w procesie widzenia, które obejmują odbieranie przez rogówkę promieni świetlnych, a następnie wpadają w źrenicę. W późniejszym etapie następuje ich ogniskowanie przez soczewkę, a następnie plamka siatkówki zamienia je w obraz wysyłany do mózgu. Nieprawidłowy przebieg któregoś z tych etapów powoduje zaburzenia widzenia.

Przyczyny okulistyczne zaburzeń widzenia

Najczęstszymi przyczynami zaburzeń widzenia są wady wzroku, czyli:

 • krótkowzroczność, 
 • nadwzroczność,
 • astygmatyzm.

Mogą one przyczyniać się do wielu objawów okulistycznych, szczególnie w przypadku, gdy wady te są nieprawidłowo bądź wcale niekorygowane. Warto również zaznaczyć, że przyczyną problemów z widzeniem może być także starowzroczność, która postępuje wraz z wiekiem i jest efektem starzenia się organizmu, w tym zmniejszenia elastyczności soczewki oka.

Ponadto zaburzenia widzenia mogą być także spowodowane wieloma innymi zaburzeniami i chorobami, takimi jak:

 • zaćma, 
 • jaskra, 
 • odwarstwienie siatkówki,
 • zwyrodnienie plamki będącej centralną częścią siatkówki.

Problemy tego typu mogą być też efektem stanów zapalnych oka, w tym zapalenia tęczówki, rogówki i twardówki. Nieleczone choroby okulistyczne mogą powodować stałe pogorszenie, a nawet utratę wzroku, dlatego nie należy ich lekceważyć. Pomocna w ich diagnozowaniu i leczeniu jest wizyta u okulisty.