Nasz specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra – Wojciech Kaźmierczak – uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne! Postanowienie Prezydenta RP, na mocy którego wykładowca otrzymał tytuł profesora w dyscyplinie nauk medycznych, opublikowano w Monitorze Polskim 27 stycznia 2023 roku.