Siatkówka oka jest jednym z najważniejszych i złożonych elementów w procesie widzenia. To dzięki niej można dostrzegać świat wokół, odbierając i przetwarzając obrazy, które następnie przekazywane są do mózgu. Jednak jak każdy złożony mechanizm, siatkówka oka również może ulegać różnym schorzeniom, które wpływają na zdolność widzenia.

Anatomia siatkówki oka

Siatkówka oka to cienka, przezroczysta warstwa tkanki znajdująca się wewnątrz gałki ocznej. Jest to miejsce, gdzie znajdują się pierwsze neurony drogi wzrokowej, które przekazują sygnały wzrokowe do mózgu. Centralną częścią siatkówki jest plamka żółta, odpowiedzialna za najbardziej precyzyjne i ostre widzenie, zwłaszcza barwne.

Schorzenia siatkówki oka

Istnieje wiele chorób siatkówki oka, z których każda może mieć różne podłoże i objawy. Niektóre z najczęstszych to:

  1. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Jest to choroba, która dotyczy plamki żółtej, prowadząc do utraty ostrości widzenia. Istnieją dwie główne formy AMD: sucha i wysiękowa.
  2. Retinopatia cukrzycowa. Występuje u osób z cukrzycą i ma wpływ na uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce, co z kolei może prowadzić do utraty wzroku.
  3. Zakrzepy naczyń żylnych siatkówki. Są to nagłe zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych siatkówki, które mogą prowadzić do niedokrwienia i uszkodzenia siatkówki.
  4. Odwarstwienie siatkówki. To stan, w którym siatkówka oddziela się od podłoża, co może prowadzić do utraty widzenia w obszarze odwarstwienia.

Diagnozowanie chorób siatkówki

Diagnoza chorób siatkówki oka jest kluczowa dla skutecznego leczenia. Najczęściej wykonywanym badaniem jest sprawdzenie ostrości wzroku, które pozwala ocenić zdolność pacjenta do widzenia na różne odległości. To także tonometria do mierzenia  ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Wykonuje się również badanie w lampie szczelinowej, umożliwiające ocenę struktur oka, takich jak: soczewka, ciało szkliste i dno oka.

Do innych badań należą także OCT plamki żółtej oraz angiografię fluoresceinową. Pierwsze wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób plamki żółtej. Natomiast angiografia służy do diagnozy wielu chorób siatkówki, zwłaszcza tych związanych z naczyniówką. 

Siatkówka to ważny element oka. Rozpoznanie schorzenia oraz odpowiednie wdrożenie leczenia jest kluczowe dla utrzymania zdrowia oczu i prawidłowego funkcjonowania tego narządu. Dlatego też regularne wizyty u okulisty i badania diagnostyczne są niezwykle istotne.