Niedosłuch, ubytek słuchu czy szumy uszne to tylko jedne z wielu możliwych objawów zaburzeń słuchu. Ich przyczyny mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W przypadku problemów ze słyszeniem warto odpowiednio zdiagnozować problem tak, aby móc się od niego uwolnić. Poznaj najczęstsze przyczyny zaburzeń słuchu.

Czym są zaburzenia słuchu?

Zaburzenia słuchu tłumaczyć można jako stan, w którym osoba ma trudności w słyszeniu lub rozumieniu dźwięków. Mogą one dotyczyć różnych aspektów słuchu, takich jak głośność dźwięków, jakość dźwięków, zdolność do słyszenia mowy lub odróżniania dźwięków od siebie.

Przyczyny zaburzeń słuchu

Zaburzenia słuchu mogą być spowodowane wieloma czynnikami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Jedną z najczęstszych przyczyn problemów ze słuchem jest starzenie się organizmu. Wraz z wiekiem nasze ucho wewnętrzne i słuchowe nerwy ulegają uszkodzeniu, co prowadzi do stopniowej utraty słuchu. Również długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może uszkodzić nasze ucho wewnętrzne i prowadzić do trwałej utraty słuchu. Problemy te mogą powodować także infekcje czy uszkodzenia mechaniczne ucha wewnętrznego. Niektóre zaburzenia słuchu mogą być dziedziczone, co oznacza, że u osoby urodzonej z uszkodzonymi narządami słuchu istnieje większe ryzyko wystąpienia zaburzeń słuchu. Zaburzenia słuchu powodować mogą choroby autoimmunologiczne, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, a także niektóre leki, takie jak:

  • antybiotyki, 
  • chemioterapeutyki,
  • leki przeciwbólowe.

Jak leczyć zaburzenia słuchu?

Leczenie słuchu zależne jest od przyczyny, jaka spowodowała powstanie danego stanu. Niekiedy wystarczająca może okazać się zmiana nawyków, w innym przypadku farmakoterapia, a czasem niezbędne może okazać się ingerencja chirurgiczna. Problemy ze słuchem pomaga rozwiązać lekarz audiolog, który dysponuje sprzętem i wiedzą pozwalającą na postawienie odpowiedniej diagnozy oraz wdrażanie leczenia. Warto zaznaczyć, że wcześnie rozpoczęte leczenie może znacznie ograniczyć pogłębianie się wady.