Zawroty głowy w trakcie zmiany pozycji z leżącej na stojącą mogą być spowodowane spadkiem ciśnienia tętniczego. Zjawisko to nazywamy hipotonią ortostatyczną. Zawroty głowy często są wynikiem zaburzeń w obrębie układu nerwowego, dysfunkcji błędnika lub przyjmowania niektórych leków. Do jakiego lekarza najlepiej jest udać się w przypadku zawrotów głowy? Odpowiadamy! 

Czasowe niedotlenienie mózgu

Przy wstawaniu krew spływa do kończyn, więc maleje jej ilość docierająca do serca. Bezpośrednią przyczyną zawrotów głowy jest więc czasowe niedotlenienie mózgu. Przy niedotlenieniu mózg funkcjonuje jeszcze przez około 6 minut. Przez brak bieżącego dopływu krwi można odczuwać zawroty głowy. Zjawisko hipotonii ortostatycznej (bo tak się nazywa spadek ciśnienia) dotyczy głównie osób starszych, ale też może być skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków.

Do jakiego lekarza zwrócić się z zawrotami głowy?

Zawroty głowy mogą być spowodowane zaburzeniami w układzie nerwowym, dlatego należy umówić się na wizytę do neurologa. Choroby, które mogą być odpowiedzialne za taki stan, to:

  • choroba Parkinsona, 
  • zespół Bradbury-Egglestona,
  • zespół Shy-Drager, 
  • cukrzyca.

Jeżeli zaś przyczyna zawrotów głowy leży po stronie dysfunkcji błędnika, opieka nad pacjentem zostaje przekazana specjaliście od laryngologii. Wśród najczęściej występujących laryngologicznych przyczyn zawrotów głowy wymienia się:

  • zapalenie trąbki słuchowej,
  • zapalenie błędnika,
  • choroba lokomocyjna,
  • zaleganie woskowiny w uszach,
  • hałas.

Przebieg wizyty u neurologa

Każda wizyta lekarska rozpoczyna się od przeprowadzenia dokładnego wywiadu z pacjentem. Neurolog mierzy ciśnienie krwi oraz ocenia równowagę i chód pacjenta. Specjalista może zlecić wykonanie badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Pomagają one w rozpoznaniu naczyniowych przyczyn zawrotów głowy, guza lub zmian pourazowych.