KONSULTACJE LEKARSKIE:
 
 1. Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna, audiologiczna i foniatryczna od 150 - 270 zł. 
      1a. Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak - 250 PLN
      1b. dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak - 250 PLN
      1c. dr n. med. Marcin Daroszewski - 270 PLN
      1d. dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka - 180 PLN
      1e. dr n. med. Aleksandra Ślęzak - 150 PLN
      1f. lek. med. Monika Orzechowska - 150 PLN
 
     2. Konsultacja okulistyczna dla dorosłych (każdy okulista) 200 zł.
     3. Konsultacja okulistyczna dla dzieci (każdy okulista) 250 zł.
 
     4. Konsultacja neurologiczna (każdy neurolog)  150 zł.
 
     5. Konsultacja on line (niezależnie od specjalizacji)  150 zł. (TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021)
 
BADANIA AUDIOLOGICZNE I OTONEUROLOGICZNE:
 
 1. Próby stroikowe: 50 zł
 2. Badanie słuchu (audiometria tonalna):  50 zł.
 3. Audiometria wysokich częstotliwości: 50 zł.
 4. Audiometria mowy: 50 zł.
 5. Tympanometria ipsi z odruchami  50 zł.
 6. Tympanometria conta z odruchami 75 PLN
 7. Tympanometria szerokopasmowa  150 zł.
 8. Elektrokochleografia: 100 zł.
 9. Otoemisje akustyczne  100 zł.
 10. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR  150 zł.
 11. Manewr Dix-Hallpike'a: 50 zł
 12. Sama próba obrotowa: 150 PLN
 13. VNG 150 zł
 14. VNG + manewr Dix-Hallpike'a  200 zł.
 15. VNG + próba obrotowa 300 zł.
 16. VEMP  150 zł.
 17. vHIT  100 zł.
 18. Videlolaryngostroboskopia  50 zł.
 19. Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych: 50 zł.
 20. Mikrootoskopia  50 zł.
 21. Próba obrotowa 150 PLN
 22. Stabilometria 100 PLN
 23. Posturografia  150 zł.
 24. Oznaczenie poziomu szumu 50 PLN
 25. Ocena drozności trabki słuchowej 45 pln
 26. Próby nadprogowe każda 25 PLN
BADANIA OKULISTYCZNE:
 
 1. USG gałki ocznej 50 PLN
 2. OCT 60 PLN
 3. Perymetria 50 PLN
 4. Leczenie suchego oka 3x500 PLN