KONSULTACJE LEKARSKIE:
 
 1. Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna, audiologiczna i foniatryczna od 150 - 270 zł. 
      1a. Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak - 250 PLN
      1b. dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak - 250 PLN
      1c. dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka - 200 PLN
      1d. dr n. med. Aleksandra Ślęzak - 200 PLN
      1e. lek. Monika Orzechowska - 150 PLN 
 
 
 
     2. Konsultacja okulistyczna dla dorosłych (każdy okulista) - dr n. med. Karolina Kaźmierczak, dr n. med. katarzyna Łapińska Duczmal - 200 zł.
     3. Konsultacja okulistyczna dla dzieci (każdy okulista) - dr n. med. Karolina Kaźmierczak, dr n. med. katarzyna Łapińska Duczmal - 250 zł.
 
     4. Konsultacja neurologiczna (każdy neurolog)  150 zł.
 
 
BADANIA AUDIOLOGICZNE I OTONEUROLOGICZNE:
 
 1. Próby stroikowe: 50 zł
 2. Badanie słuchu (audiometria tonalna):  50 zł.
 3. Audiometria wysokich częstotliwości: 50 zł.
 4. Audiometria mowy: 55 zł. 
 5. Tympanometria ipsi z odruchami  50 zł.
 6. Tympanometria conta z odruchami 75 PLN
 7. Tympanometria szerokopasmowa  150 zł.
 8. Elektrokochleografia: 100 zł.
 9. Otoemisje akustyczne  65 zł. 
 10. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR  150 zł.
 11. ASSR 150 zł
 12. Manewr Dix-Hallpike'a: 70 zł 
 13. VNG 150 zł
 14. VNG + próba obrotowa 210 zł.
 15. VEMP  150 zł.
 16. vHIT  100 zł.
 17. Videlolaryngostroboskopia  50 zł.
 18. Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych: 50 zł.
 19. Mikrootoskopia  50 zł.
 20. Próba obrotowa 60 PLN
 21. Posturografia  150 zł.
 22. Oznaczenie poziomu szumu 50 PLN
 23. Ocena drozności trabki słuchowej 50 pln 
 24. Próby nadprogowe ( SISI, Fowlera, TDT, decay test ) każda 25 PLN
BADANIA OKULISTYCZNE:
 
 1. USG gałki ocznej 50 PLN
 2. OCT 60 PLN
 3. Perymetria 50 PLN