KONSULTACJE LEKARSKIE:

 

1.Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna:

- konsultacja laryngologiczna - 250 PLN

- konsultacja laryngologiczna profesora tytularnego – 300 PLN  

- konsultacja profesora tytularnego z pakietem otoneurologicznym UWAGA opłata obejmuje dwie wizyty lekarskie i badania – 650 PLN

- wymaz mikrobiologiczny - 50 PLN

2.Konsultacja specjalistyczna audiologiczna i foniatryczna: 

- konsultacja audiologiczno-foniatryczna - 250 PLN

- konsultacja profesora tytularnego – 300 PLN  

- konsultacja audiologiczno-foniatryczna z pakietem audiologicznym lub otoneurologicznym UWAGA opłata obejmuje dwie wizyty i badania -  600 PLN 

- konsultacja profesora tytularnego z pakietem audiologicznym lub otoneurologicznym UWAGA opłata obejmuje dwie wizyty lekarskie i badania – 650 PLN   

    

 2. Konsultacja okulistyczna:

 

- dla dorosłych  - 220 PLN

- dla dzieci – 270 PLN

 

 

BADANIA LARYNGOLOGICZNE:

 

 

 1. Próby stroikowe w kierunku otosklerozy: 20 PLN
 2. Badanie słuchu (audiometria tonalna): 50 PLN
 3. Audiometria mowy: 65 PLN
 4. Tympanometria ipsi z odruchami: 50 PLN
 5. Tympanometria ipsi i conta z odruchami: 75 PLN
 6. Ocena drożności trąbki słuchowej: 50 PLN
 7. Videolaryngoskopia: 70 PLN
 8. Mikrotoskopia: 70 PLN
 9. Badanie endsokopowe jam nosa i zatok przynosowych: 70 PLN
 10. Otoemisja akustyczna: 50 PLN

 

 

BADANIA AUDIOLOGICZNE I OTONEUROLOGICZNE:

 

 1. Próby stroikowe w kierunku otosklerozy: 20 PLN
 2. Badanie słuchu (audiometria tonalna):  50 PLN
 3. Audiometria wysokich częstotliwości: 50 PLN
 4. Audiometria mowy: 65 PLN. 
 5. Tympanometria ipsi z odruchami  50 PLN
 6. Tympanometria ipsi i conta z odruchami 75 PLN
 7. Tympanometria szerokopasmowa  150 PLN
 8. Elektrokochleografia: 120 PLN
 9. Otoemisje akustyczne  50 PLN 
 10. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR  160 PLN
 11. Manewr Dix-Hallpike'a lub EPLEYA: 70 PLN 
 12. VNG (obejmuje manewr Dix-Hallpike’a oraz próbe Rosego) 160 PLN
 13. VNG + próba obrotowa 220 PLN
 14. VEMP  160 PLN
 15. vHIT  100 PLN
 16. Videlolaryngostroboskopia  70 PLN
 17. Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych: 70 PLN
 18. Mikrootoskopia  70 PLN
 19. Próba obrotowa 60 PLN
 20. Posturografia  150 PLN
 21. Oznaczenie poziomu szumu 25 PLN
 22. Ocena drozności trabki słuchowej 50 PLN 
 23. Próby nadprogowe (SISI, Fowlera, TDT, decay test ) każda 20 PLN

 

 1. *PAKIET AUDIOLOGICZNY (audiometria tonalna, impedancyjna-każda,mowy, otoemisje akustyczne, ABR-BERA): 350 PLN
 2. *PAKIET AUDIOLOGICZNY Z KONSULTACJĄ AUDIOLOGA I FONIATRY: 600 PLN
 3. *PAKIET AUDIOLOGICZNY Z KONSULTACJĄ AUDIOLOGA I FONIATRY Z TYTUŁEM PROFESORA: 650 PLN
 4. *PAKIET OTONEUROLOGICZNY (audiometria tonalna, VNG z manewrem Dix-Hallpike’a, pr. Rosego, próba obrotowa, VEMP): 350 PLN
 5. *PAKIET OTONEUROLOGICZNY Z KONSULTACJĄ AUDIOLOGA I FONIATRY: 600 PLN
 6. *PAKIET OTONEUROLOGICZNY Z KONSULTACJĄ AUDIOLOGA I FONIATRY  LUB Z TYTUŁEM PROFESORA: 650 PLN

*pakiety obejmują konsultacje lekarzy ze specjalizacja audiologa i foniatry lub/oraz tytułem profesora. Konsultacja składa się z dwóch wizyt: na drugiej wyniki są omawiane i wydawane zalecenia.

BADANIA OKULISTYCZNE:

 

 1. Badanie widzenia barw (test Ishihary)  30 PLN
 2. Pole widzenia 50 PLN
 3. SOCT plamki 70 PLN
 4. SOCT tarczy nerwu wzrokowego (RNFL) 70 PLN
 5. SOCT GCC 60 PLN
 6. Protokół jaskrowy SOCT (RNFL+GCC+badanie kąta przesączania+pachymetria) 160 PLN
 7. Angio-OCT 60 PLN
 8. SOCT plamki + angio OCT 120 PLN
 9. SOCT plamki + RNFL 110 PLN

*UWAGA ceny obejmują 1 oko, w przypadku badania obuocznego ceny ulegają podwojeniu