KONSULTACJE LEKARSKIE:
 
 1. Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna, audiologiczna i foniatryczna: 
      1a. konsultacja profesora tytularnego - 250 PLN ("zbijamy ceny" 1.07-31.12.2023)
      1b. konsultacja audiologiczno-foniatryczna - 250 PLN
      1c. konsultacja laryngologiczna - 250 PLN
      1d. konsultacja laryngologiczna dr  Ł.Kluczyński - 200 PLN ("nowy lekarz" 1.04-30.09.2023)
    
     2. Konsultacja okulistyczna dla dorosłych  - 200 zł.
     2a. Konsultacja okulistyczna dla dorosłych + OCT - 300 zł.
     3. Konsultacja okulistyczna dla dzieci  - 250 zł.
     3a. Konsultacja okulistyczna dla dzieci + OCT - 350 zł.
 
     4. Konsultacja neurologiczna (każdy neurolog)  150 zł.
 
 
BADANIA AUDIOLOGICZNE I OTONEUROLOGICZNE:
 
 1. Próby stroikowe: 50 zł
 2. Badanie słuchu (audiometria tonalna):  50 zł.
 3. Audiometria wysokich częstotliwości: 50 zł.
 4. Audiometria mowy: 55 zł. 
 5. Tympanometria ipsi z odruchami  50 zł.
 6. Tympanometria conta z odruchami 75 PLN
 7. Tympanometria szerokopasmowa  150 zł.
 8. Elektrokochleografia: 100 zł.
 9. Otoemisje akustyczne  65 zł. 
 10. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu ABR  150 zł.
 11. ASSR 150 zł
 12. Manewr Dix-Hallpike'a: 70 zł 
 13. VNG 150 zł
 14. VNG + próba obrotowa 210 zł.
 15. VEMP  150 zł.
 16. vHIT  100 zł.
 17. Videlolaryngostroboskopia  50 zł.
 18. Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych: 50 zł.
 19. Mikrootoskopia  50 zł.
 20. Próba obrotowa 60 PLN
 21. Posturografia  150 zł.
 22. Oznaczenie poziomu szumu 50 PLN
 23. Ocena drozności trabki słuchowej 50 pln 
 24. Próby nadprogowe ( SISI, Fowlera, TDT, decay test ) każda 25 PLN
BADANIA OKULISTYCZNE:
 
 1. USG gałki ocznej 50 PLN
 2. OCT 100 PLN
 3. Perymetria 50 PLN