Cennik

 1. Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna 200 zł.
 2. Konsultacja specjalistyczna audiologiczna  250 zł.
 3. Konsultacja specjalistyczna foniatryczna  250 zł.
 4. Konsultacja okulistyczna  200 zł.
 5. Konsultacja okulistyczna dla dzieci 250 zł.
 6. Konsultacja neurologiczna  150 zł.
 7. Badanie słuchu:  50 zł.
 8. Audiometria mowy: 100 zł.
 9. Tympanometria  50 zł.
 10. Tympanometria szerokopasmowa  150 zł.
 11. Otoemisje akustyczne  150 zł.
 12. Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu  200 zł.
 13. Badanie potencjałów wyższych pięter OUN 200 zł.
 14. VNG  200 zł.
 15. VEMP  200 zł.
 16. vHIT  250 zł.
 17. Videlolaryngostroboskopia  100 zł.
 18. Badanie endoskopowe jam nosa i zatok przynosowych: 150 zł.
 19. Mikrootoskopia  100 zł.
 20. Posturografia  200 zł.
 21. Konsultacja otoneurologiczna  300 zł.
 22. Konsultacja audiologiczno-foniatryczno-laryngologiczna samodzielnego pracownika nauki – profesor/docent   300 zł.
 23. Konsultacja on line (niezależnie od specjalizacji)  150 zł.

 

 1. Konsultacja audiologiczno-foniatryczno-laryngologiczna samodzielnego pracownika nauki z oceną wyników badań otoneurologicznych 350 zł.