Wieloteni pracownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwerysteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W roku 2018 uzyskała stopień doktora nauk medycznych dzięki pracy doktorskiej z nowotworów ślinianek. Właśnie choroby ślinianek, gardła i krtani są głósnym przedmiotem jej zainteresowań. Specjalizuje się także w diagnostyce chorób zatok przynosowych i uszu.  Uczestnik wielu kursów i zjazdów laryngologów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.