Wieloletni pracownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W 2018 roku Aleksandra Ślęzak uzyskała stopień doktora nauk medycznych dzięki pracy doktorskiej o tematyce nowotworów ślinianek. Właśnie choroby ślinianek, gardła i krtani są głównym przedmiotem jej zainteresowań. Do zainteresowań należą również choroby gardła, krtani i ślinianek. Aleksandra Ślęzak specjalizuje się również w diagnostyce chorób zatok przynosowych oraz uszu. Specjalista jest aktywnym uczestnikiem kursów, szkoleń oraz zjazdów z szeroko rozumianej dziedziny otolaryngologicznej.