Nasza jednostka powstała z obserwowanego na rynku zdrowia zapotrzebowaniu na usługi medyczne związane z narządami zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak, czuc ie dotyku i bólu są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zaburzenia ich funkcji prowadzi do wielu schorzeń obejmujących takie objawy bak: zaburzenia ostrości wzroku i widzenia barw prowadzące czasami aż do ślepoty, zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu prowadzące do głuchoty i w końcu zaburzenia węchu i smaku. Lekarzami, którzy zajmują się leczeniem schorzeń tychże zmysłów są: lekarze specjaliści okuliści, otorynolaryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy oraz neurolodzy. Nasza placówka gromadzi takie zasoby co w połączeniu z nowoczesną aparaturą diagnostyczno - leczniczą czyni nas w województwie kujawsko-pomorskim placówką unikatową. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.