Klinika Zmysłów

Klinika Zmysłów


Szanowni Państwo, nasza jednostka powstała z obserwowanego na rynku zdrowia zapotrzebowaniu na usługi medyczne związane z narządami zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak, czuc ie dotyku i bólu są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zaburzenia ich funkcji prowadzi do wielu schorzeń obejmujących takie objawy bak: zaburzenia ostrości wzroku i widzenia barw prowadzące czasami aż do ślepoty, zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu prowadzące do głuchoty i w końcu zaburzenia węchu i smaku. Lekarzami, którzy zajmują się leczeniem schorzeń tychże zmysłów są: lekarze specjaliści okuliści, otorynolaryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy oraz neurolodzy. Nasza placówka gromadzi takie zasoby co w połączeniu z nowoczesną aparaturą diagnostyczno - leczniczą czyni nas w województwie kujawsko-pomorskim placówką unikatową. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Nasza Kadra

dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak
dr hab. n. med. Wojciech Kaźmierczak
otorynolaryngolog, audiolog i foniatra

Specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra z 15-letnim doświadczeniem w pracy szpitalnej, klinicznej oraz ambulatoryjnej. W szczególności zainteresowany diagnostyką narządu słuchu i równowagi.

dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka
dr n. med. Joanna Janiak-Kiszka
otorynolaryngolog, audiolog i foniatra

Specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szpitalu, Klinice oraz pracy ambulatoryjnej. Główne zainteresowania to schorzenia narządu słuchu, przewlekłe zapalenie uszu, choroby głosu i mowy.

dr n. med. Karolina Kaźmierczak
dr n. med. Karolina Kaźmierczak
okulista

Specjalista chorób oczu - okulista z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szpitalu, Klinice oraz pracy ambulatoryjnej. Szczególnie zainteresowana w leczeniu schorzeń siatkówki i przedniego odcinka oka.

dr n. med. Marcin Daroszewski
dr n. med. Marcin Daroszewski
otorynolarynolog

Specjalista otorynolaryngolog z wieloletnim doświadczeniem w pracy ambulatoryjnej. Znakomity diagnosta, posiadający niezwykle dobre opinie wśród pacjentów w Bydgoszczy i okolicach.

lek. med. Katarzyna Łapińska-Duczmal
lek. med. Katarzyna Łapińska-Duczmal
okulista

Lekarz specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem pracy w Klinice Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
otolaryngologia

Wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Bydgoszczy, aktualnie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyetckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wszechstronnie zainteresowany w dziedzinach laryngologii i otoneurologii. Zajmuje się diagnostyką i schorzeniem chorób nosa, gardła, krtani i uszu, w tym zawrotami głowy, szumami usznymi i zaburzeniami słuchu.

Lek. med. Monika Orzechowska
Lek. med. Monika Orzechowska
otorynolaryngolog

Lekarz specjalista chorób nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, uszu. Szczególnie zainteresowana w zakresie chorób nowotworowych głowy i szyi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i ambulatoryjnej, które zdobyła podczas pracy w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy oraz w poradniach specjalistycznych województwa kujawsko-pomorskiego.

dr n. med. Aleksandra Ślęzak
dr n. med. Aleksandra Ślęzak
otolaryngolog w trakcie specjalizacji

Wieloteni pracownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii LAryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwerysteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W roku 2018 uzyskała stopień doktora nauk medycznych dzięki pracy doktorskiej z nowotworów ślinianek. Właśnie choroby ślinianek, gardła i krtani są głósnym przedmiotem jej zainteresowań. Specjalizuje się także w diagnostyce chorób zatok przynosowych i uszu.  Uczestnik wielu kursów i zjazdów laryngologów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.