Na badanie słuchu należy udać się wtedy, kiedy odczuwalne staje się pogorszenie słyszenia nawet w codziennych sytuacjach. Badanie wykonuje się także w celu doboru odpowiedniego aparatu słuchowego lub wdrożenia innych terapii. Do popularnych metod badania słuchu należą - tympanometria oraz audiometria tonalna. Wyjaśniamy, na czym polegają oba badania.

Na badanie słuchu należy udać się wtedy, kiedy odczuwalne staje się pogorszenie słyszenia nawet w codziennych sytuacjach. Badanie wykonuje się także w celu doboru odpowiedniego aparatu słuchowego lub wdrożenia innych terapii. Do popularnych metod badania słuchu należą - tympanometria oraz audiometria tonalna. Wyjaśniamy, na czym polegają oba badania.

Tympanometria - na czym polega badanie?

Tympanometria (audiometria impedancyjna) jest obiektywnym badaniem słuchu, pozwalającym wykrycie niedosłuchu, ale też wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Badanie polega na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w zewnętrznym przewodzie słuchowym.

W trakcie trwania badania sprawdza się odbicie fal dźwiękowych od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym. Specjalista umieszcza sondę tympanometru w kanale ucha zewnętrznego. Sonda umożliwia zbadanie wyjścia ciśnienia w jamie bębenkowej.

Zmiany ciśnienia następują podczas przełykania śliny lub zatkania nosa - do wywołania ujemnego ciśnienia. Z kolei dodatnie ciśnienie powodowane jest przez głęboki wydech z zamknięciem ust i nosa. Jest to badanie bezinwazyjne i całkowicie bezbolesne.

 


Tympanometria wykonywana jest w Centrum Medycznym Klinika Zmysłów


  

Audiometria tonalna -  co to za badanie?

Najpopularniejszym i najczęściej wykonywanym badaniem w gabinecie laryngologa w Bydgoszczy jest audiometria tonalna. Służy do oceny progu słyszenia, a podczas badania stwierdza się, jakie najcichsze dźwięki pacjent może usłyszeć. Określa rodzaj i stopień upośledzenia słuchu.

Dzięki temu badaniu specjalista może dokładnie ocenić, czy wystąpił niedosłuch odbiorczy, czy przewodzeniowy.  Pozwala zlokalizować przyczynę niedosłuchu - w uchu środkowym, wewnętrznym lub na dalszych odcinkach. Wynik przedstawiony jest w formie krzywych.

W trakcie badania słuchu za pomocą audiometrii tonalnej zakładane są słuchawki na uszy pacjenta, a także otrzymuje on przycisk odpowiedzi. Całe badanie trwa około 20 minut. W słuchawkach odtwarzane są dźwięki o różnej wysokości i głośności. Zadaniem pacjenta jest wciśnięcie przycisku zawsze, gdy tylko usłyszy dźwięk. Po prawidłowej odpowiedzi zmniejszana jest głośność tonów i dzięki temu określić można najcichszy sygnał odbierany przez pacjenta.