Jaskra to poważne schorzenie oczu, które może prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku, jeśli nie zostanie wykryte i leczone we wczesnym stadium. Dlatego kluczowe jest regularne przeprowadzanie badań okulistycznych, zwłaszcza u osób po 40. roku życia lub u tych, u których w rodzinie występowały przypadki jaskry. Jakie badania diagnostyczne w kierunku jaskry może wykonać okulista? Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Czym jest jaskra i jakie są jej objawy?

Jaskra jest chorobą oczu. Zwykle jaskrze towarzyszy podwyższone ciśnienie w oku, które może uszkodzić nerw wzrokowy, co z czasem prowadzi do pogorszenia widzenia, a w skrajnych przypadkach – do ślepoty. Zazwyczaj jaskra zaczyna się od wystąpienia ubytków w polu widzenia, a kończy się na całkowitym zaniku nerwu wzrokowego.

Wyróżniamy kilka typów jaskry:

  • jaskra pierwotna albo wtórna otwartego kąta,
  • jaskra pierwotnie albo wtórnie zamkniętego kąta.

Badania diagnostyczne w kierunku jaskry

Okulista może przeprowadzić szereg badań w celu zdiagnozowania jaskry. Im wcześniej jaskra zostanie wykryta, tym większe są szanse na skuteczność leczenia. W Klinice Zmysłów wykonujemy również wykonujemy badania diagnostyczne w kierunku rozpoznawania jaskry.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria)

Jest to podstawowe badanie okulistyczne pozwalające zmierzyć ciśnienie wewnątrz oka. Gałka oczna wypełniona jest cieczą wodnistą, która ma wpływ na prawidłowe napięcie i odpowiednie uwodnienie ośrodków optycznych. Tonometria pokazuje, czy w oku zachowana jest równowaga pomiędzy wytwarzaniem a odpływem cieczy wodnistej. 

Badanie dna oka

 Jest to rutynowe badanie, dzięki któremu okulista uzyskuje ocenę głębokich warstw gałki ocznej oraz tarczy nerwu wzrokowego. Zaleca się jego wykonanie u pacjentów, u których doszło do zaburzenia widzenia, np. w zakresie ostrości czy postrzegania barw.

Badanie pola widzenia (perymetria)

 Jaskra często wpływa na obwodowe pole widzenia. Perymetria pozwala na ocenę, czy doszło do jakichkolwiek ubytków w polu widzenia, które są wczesnym objawem jaskry.

Optyczna koherentna tomografia oka (OCT)

 Jest to precyzyjne badanie struktur oka, dzięki któremu specjalista jest w stanie ocenić stan przedniej i tylnej części gałki ocznej.