O niedosłuchu mówimy wtedy, gdy dochodzi do nieprawidłowego przewodzenia bądź odbioru dźwięków. Przyczyny ubytku słuchu są odmienne w zależności od tego, czy obserwujemy je u osoby dorosłej czy u dziecka. Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów każdego człowieka, dlatego należy podjąć leczenie jak najszybciej. Dowiedz się jak zapobiec postępującemu niedosłuchowi oraz jakie są jego przyczyny.

Czym jest niedosłuch? 

Niedosłuch z reguły jest trwałym schorzeniem i powoduje problemy ze słyszeniem dźwięków pochodzących z otoczenia. Do przyczyn zaburzeń należą:

 • zapalenie ucha zewnętrznego oraz środkowego,
 • zatkanie przewodu słuchowego przez woskowinę,
 • urazy głowy,
 • zbyt wysokie ciśnienie,
 • nadmierna ekspozycja na hałas,
 • czynniki genetyczne,
 • naturalne przyczyny wynikające z procesu starzenia się organizmu.

Rodzaje niedosłuchu

Niedosłuch odbiorczy polega na zanikaniu komórek słuchowych, zazwyczaj u osób starszych. Schorzenie charakteryzuje się gorszą jakością odbierania dźwięków wysokich oraz brakiem rozumienia mowy. Pacjenci z tym rodzajem niedosłuchu mówią w sposób bełkotliwy oraz posiadają ubogi zasób słownictwa.

Niedosłuch przewodzeniowy charakteryzuje się niższą wrażliwością na mowę oraz dźwięki. Taka przypadłość powoduje problemy z rozróżnieniem przyimków czy spójników, a w przypadku wymowy pacjent opuszcza sylaby lub samogłoski. Ciekawostką jest fakt, że osoba z tym zaburzeniem lepiej słyszy szept lub rozmowę przez telefon, niż głośną wypowiedź.

Niedosłuch mieszany to dobre odbieranie tylko niskich dźwięków. Zaburzenie obejmuje ucho wewnętrzne i zewnętrzne. 

Przyczyny niedosłuchu u dzieci

Niedosłuch u dzieci może mieć podłoże genetyczne lub być spowodowane schorzeniami. Zaburzenia słuchu wywołują np.:

 • choroby zakaźne, które występują u ciężarnych,
 • skutki uboczne niektórych leków stosowanych w trakcie ciąży,
 • wcześniactwo,
 • urazy doznane w trakcie porodu.

Obecnie prowadzi się badania przesiewowe u noworodków, by jak najszybciej wykryć ewentualne wady (i podjąć się możliwych sposobów ich wyeliminowania) lub je wykluczyć.

Jak zapobiegać utracie słuchu?

Możemy podjąć samodzielnie pewne działania, które mają na celu zapobiegnięcie lub opóźnienie wystąpienia niedosłuchu. Należy przede wszystkim dbać o uszy oraz ich pielęgnację. Wystarczy odpowiednio je czyścić, unikać przeciągów, unikać zbyt głośnego słuchania muzyki bądź ekspozycji na hałas.

Gdy jednak niedosłuch nie jest spowodowany takimi czynnikami jak te wymienione powyżej, pozostaje zastosować aparat słuchowy. Aparaty znacznie poprawiają komfort życia. ułatwiając zrozumienie mowy bądź zdolność słyszenia.

Nie lekceważ objawów niedosłuchu. Zapisz się na wizytę u audiologa w Bydgoszczy i dowiedz się jak możemy przywrócić Twój słuch do normy.