Zaburzenia widzenia wynikają najczęściej z wad wzroku czy okulistycznych schorzeń. Może się jednak zdarzyć tak, że pogorszenie widzenia jest skutkiem choroby ogólnoustrojowej, takiej jak cukrzyca bądź nadciśnienie. W przypadku takiego pogorszenia wzroku należy udać się do okulisty, który ustali przyczyny i dobierze odpowiednie metody leczenia. Zobacz, jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń widzenia oraz co należy zrobić w razie ich wystąpienia. 

Czym są zaburzenia widzenia i jak je rozpoznać?

Zaburzenia widzenia to wszelkie przejawy nieprawidłowego widzenia. Mogą się one przejawiać:

 • słabą ostrością wzroku,
 • ubytkami w polu widzenia,
 • niewyraźnym widzeniem,
 • podwójnym widzeniem,
 • mroczkami,
 • błyskami. 

Do prawidłowego działania mechanizmu widzenia potrzebna jest współpraca wszystkich elementów drogi wzrokowej. Promienie świetlne są skupiane przez rogówkę, a następnie wpadają przez źrenicę do oka. Impuls dociera do siatkówki, zawierającej pręciki i czopki. Komórki te odbierają bodźce i przesyłają je drogami nerwowymi do mózgu. Tam powstaje ostateczny obraz. Jeżeli którykolwiek z wymienionych poziomów zostanie zakłócony, może dojść do zaburzeń wzroku.

Okulistyczne przyczyny zaburzeń widzenia 

Do możliwych przyczyn pogorszenia widzenia może dojść w wyniku występujących problemów okulistycznych, czyli wad wzroku, takich jak:

 • krótkowzroczność – obraz tworzony jest przed siatkówką, dlatego obiekty w dali są widziane niewyraźnie. Natomiast przedmioty które znajdują się w bliskiej odległości, są dobrze widoczne.
 • nadwzroczność – obraz powstaje za siatkówką, dlatego pacjenci nie widzą zbyt dobrze przedmiotów zarówno bliskich, jak i odległych.

 • astygmatyzm – w wyniku niesymetrycznej budowy rogówki oka pacjent ma rozmazany obraz na każdą odległość.

U pacjentów po 40. roku życia przyczyną zaburzeń jest starczowzroczność, która jest wynikiem starzenia się organizmu. Z wiekiem zmniejsza się elastyczność soczewki, dlatego osoby w średnim wieku widzą słabiej przedmioty z bliska. 

Do przyczyn zaliczają się także choroby oczu:

 • jaskra – przez nadmiernie wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe dochodzi do degeneracji nerwu wzrokowego, w konsekwencji do stopniowego pogorszenia się widzenia,
 • zaćma – zmętnienie soczewki objawia się niewyraźnym widzeniem,
 • odwarstwienie siatkówki – siatkówka oddziela się od gałki ocznej, doprowadzając do ubytków w widzeniu,
 • zwyrodnienie plamki – uszkodzenie centralnej części siatkówki zniekształca obraz bądź pacjenci zgłaszają pojawienie się ciemnej plamy w polu widzenia,
 • zapalenie rogówki/tęczówki/twardówki – stan zapalny może prowadzić do bólu oka, światłowstrętu oraz pogorszenia widzenia.

Ogólnoustrojowe przyczyny zaburzeń widzenia 

Do problemów ze wzrokiem mogą się przyczynić również inne choroby ogólnoustrojowe. Wymienić tutaj można następujące schorzenia:

 • cukrzycę – w zaawansowanym stadium choroby pacjenci zauważają pogorszenie ostrości wzroku, zniekształcenia obiektów, wynikających z retinopatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia siatkówki,
 • nadciśnienie tętnicze – nieleczone nadciśnienie w ekstremalnych przypadkach prowadzi do retinopatii nadciśnieniowej. W wyniku powstających zmian w naczyniach w dnie oka dochodzi do nieprawidłowości widzenia.

Zaburzenia widzenia mogą również powstać w następstwie migrenowych bólów głowy, padaczki, chorób psychicznych oraz nowotworów.

Co zrobić w razie wystąpienia zaburzeń widzenia?

W przypadku stopniowo się pojawiających zaburzeń widzenia – niewyraźnego widzenia z bliska lub z daleka – należy zaplanować wizytę u okulisty. Gdy jednak do zaburzeń dochodzi nagle i niespodziewanie, trzeba jak najszybciej zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Alarmować nas powinno zawężenie pola widzenia, ubytki pola widzenia bądź dwojenie obrazu.